Novembre 2020.
Temps d'olives! El becarut es collonut!!